Polska Szkoła Muzyczna w Londynie współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami oraz firmami:


British Poles