Śpiew

Kontakt – spiew@psmlondyn.com

Czego uczymy ?

Opierając się na starannie dobranym repertuarze, wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz sprawdzone metody pracy wokalnej z dziećmi, proponujemy zajęcia obejmujące:

 • pracę nad prawidłową dykcją i artykulacją,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego i świadomego oddychania,
 • eliminowanie błędów intonacyjnych oraz doskonalenie słuchu muzycznego,
 • pracę nad dynamiką oraz rozwijaniem umiejętności interpretacyjnych,
 • odpowiednie kształtowania barwy dźwięku,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pamięci muzycznej,
 • podstawy pracy z mikrofonem w warunkach scenicznych i studyjnych.

  Repertuar

Przywiązujemy niezwykłą wagę do tego, aby każde dziecko miało odpowiednio dobrany repertuar muzyczny. W zdecydowanej większości pracujemy na własnych kompozycjach:

 • wykorzystujemy autorskie teksty przedstawiające świat bliski dzieciom, działający na ich wyobraźnię i emocje, aby te zawsze wiedziały i rozumiały o czym śpiewają,
 • dbamy o to, aby nasze kompozycje były przystępne dla dzieci, a jednocześnie rozbudowane melodycznie i harmonicznie. Ponieważ w dzieciach tkwi ogromny potencjał – zdecydowanie unikamy infantylizowania piosenki dziecięcej
 • utwory dobieramy pod kątem umiejętności dziecka, ale także do jego temperamentu i usposobienia,
 • przygotowujemy profesjonalne podkłady instrumentalne sugestywnie budujące określony nastrój i nawiązujące swoim charakterem do tematyki utworu, co działa na wyobraźnię dzieci pomagając im w interpretacji,
 • staramy się zawsze pamiętać o tym, że piosenka, oprócz walorów edukacyjnych, musi przynosić radość i przyjemność z wykonania.

Dlaczego warto śpiewać?

Edukacja wokalna dzieci wymaga bardzo szczególnych, uważnych działań uwzględniających kształtującą się w nich wrażliwość, zarówno estetyczną jak i emocjonalną. Rozwijane są w ten sposób umiejętności muzyczne takie jak odpowiednia dykcja i artykulacja, intonacja, umiejętność kształtowania odpowiedniej barwy głosu, interpretacja, pamięć muzyczna, itp. Śpiew może dać jednak dużo więcej…

Odpowiednie metody pracy a także przemyślany, dobrany indywidualnie do każdego dziecka repertuar, pozwalają wydobyć oraz wzmocnić szereg naturalnych cech takich jak otwartość, spontaniczność, wyobraźnia, odwaga, kreatywność, czy też brak lęku w wyrażaniu swojego zdania oraz okazywaniu uczuć i emocji. Śpiewanie bywa jednocześnie doskonałą formą terapii dla dzieci u których zdążyły się już wykształcić takie niepożądane cechy jak zamknięcie w sobie cyz też nadmierna nerwowość.