Młodzież

Powszechnie wiadomo, że nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi , jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa na rozwój jego osobowości.

Od wielu lat na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, mające określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wpływ ten jest bardzo istotny.