W Polskiej Szkole Muzycznej obowiązują 3 semestry nauki. Zajęcia w naszej szkole, dostosowane są do harmonogramu zajęć szkół angielskich w Londynie .

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego – 07.09.2020
Zakończenie roku szkolnego – 17.07.2021

Semestr I

07.09.2020 – 18.12.2020

Przerwy:
26.10.2020 – 30.10.2020 (half term)
21.12.2020 – 01.01.2021 (przerwa świąteczna)

Liczba zajęć w semestrze – 14

Semestr II

04.01.2021 – 26.03.2021

Przerwy:
15.02.2021 – 19.02.2021 (half term)
29.03.2021 – 16.04.2021 (przerwa świąteczna)

Liczba zajęć w semestrze – 11

Semestr III

19.04.2021 – 16.07.2021

Przerwa:
31.05.2021 – 04.06.2021 (half term)

Liczba zajęć w semestrze – 12