Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2023/24

Rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09.2023
Zakończenie roku szkolnego – 20.07.2024

Semestr I

04.09.2023 – 22.12.2023

Przerwy:
23.10.2023 – 27.10.2023 (half term)
25.12.2023 – 05.01.2024 (przerwa świąteczna)

Liczba zajęć w semestrze – 15

Semestr II

08.01.2024 – 28.03.2024

Przerwy:
12.02.2024 – 16.02.2024 (half term)
29.03.2024 – 12.04.2024 (przerwa świąteczna)

Liczba zajęć w semestrze – 11

Semestr III

15.04.2024 – 20.07.2024

Przerwa:
27.05.2024 – 31.05.2024 (half term)

Liczba zajęć w semestrze – 13