W Polskiej Szkole Muzycznej w Londynie obowiązują 3 semestry nauki. Zajęcia w naszej szkole, dostosowane są do harmonogramu zajęć szkół angielskich w Londynie .

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego – 06.09.2021
Zakończenie roku szkolnego – 16.07.2022

Semestr I

06.09.2021 – 17.12.2021

Przerwy:
25.10.2021 – 29.10.2021 (half term)
20.12.2021 – 02.01.2022 (przerwa świąteczna)

Liczba zajęć w semestrze – 14

Semestr II

03.01.2022 – 01.04.2022

Przerwy:
14.02.2022 – 18.02.2022 (half term)
04.04.2022 – 18.04.2022 (przerwa świąteczna)

Liczba zajęć w semestrze – 12

Semestr III

19.04.2022 – 16.07.2022

Przerwa:
30.05.2022 – 03.06.2022 (half term)

Liczba zajęć w semestrze – 12