W Polskiej Szkole Muzycznej obowiązują 3 semestry nauki. Zajęcia w naszej szkole, dostosowane są do harmonogramu zajęć szkół angielskich w Londynie .

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2019/20

Rozpoczęcie roku szkolnego – 09.09.2019
Zakończenie roku szkolnego – 10.07.2020

Semestr I

09.09.2019 – 20.12.2019

Przerwy:
21.10.2019 – 25.10.2019
23.12.2019 – 03.01.2020

Liczba zajęć w semestrze – 14

Semestr II

06.01.2020 – 03.04.2020

Przerwy:
17.02.2020 – 21.02.2020
06.04.2020 – 17.04.2020

Liczba zajęć w semestrze – 12

Semestr III

20.04.2020 – 10.07.2020

Przerwa:
25.05.2020 – 29.05.2020

Liczba zajęć w semestrze – 11