W Polskiej Szkole Muzycznej obowiązują 3 semestry nauki. Zajęcia w naszej szkole, dostosowane są do harmonogramu zajęć szkół angielskich w Londynie .

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2018/19

Semestr I

10.09.2018 – 21.12.2018 

Przerwy:
22.10.2018 – 26.10.2018
24.12.2018 – 04.01.2019

Liczba zajęć w semestrze – 14

Semestr II

07.01.2019 – 08.04.2019

Przerwy:
18.02.2019 – 22.02.2019
08.04.2019 – 22.04.2019

Liczba zajęć w semestrze – 12

Semestr III

23.04.2019 – 19.07.2019 ( zakończenie roku szkolnego)

Przerwa:
27.05.2019 – 31.05.2019

Liczba zajęć w semestrze – 12