W Polskiej Szkole Muzycznej w Londynie obowiązują 3 semestry nauki. Zajęcia w szkole, dostosowane są do harmonogramu zajęć szkół angielskich w Londynie .

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2022/23

Rozpoczęcie roku szkolnego – 05.09.2022
Zakończenie roku szkolnego – 15.07.2023

Semestr I

05.09.2022 – 17.12.2022

Przerwy:
24.10.2022 – 28.10.2022 (half term)
19.12.2022 – 02.01.2023 (przerwa świąteczna)

Liczba zajęć w semestrze – 14

Semestr II

03.01.2023 – 01.04.2023

Przerwy:
13.02.2023 – 17.02.2023 (half term)
03.04.2023 – 14.04.2023 (przerwa świąteczna)

Liczba zajęć w semestrze – 12

Semestr III

17.04.2023 – 15.07.2023

Przerwa:
29.05.2023 – 02.06.2023 (half term)

Liczba zajęć w semestrze – 12