Wiolonczela

Kontakt – wiolonczela@psmlondyn.com

Czego uczymy ?

Proponujemy lekcje obejmujące:

 • podstawy teoretyczne zawierające zagadnienia rytmu, budowy i wartości nut, tonacji itp,
 • technikę gry na instrumencie,
 • ćwiczenia techniczne ułatwiające swobodną oraz precyzyjną pracę lewej i prawej ręki a także ich koordynację,
 • podstawy pracy z instrumentem (właściwa pozycja ciała oraz odpowiednie ułożenie wiolonczeli, budowa oraz strojenie instrumentu, ogólne zasady wydobycia dźwięku, itp.),
 • naukę kreatywnego akompaniowania z opracowywaniem własnych podziałów oraz przebiegów funkcyjnych.

Dlaczego warto wybrać wiolonczele ?

Gra na wiolonczeli wyrabia wrażliwość emocjonalną, wrażliwość i sprawność słuchową, przydatne w nauce języków obcych, pamięć, motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, umuzykalnienie, wzmocnienie poczucia własnej wartości szczególnie dla dzieci nieśmiałych. Umiejętność gry na instrumencie to także przede wszystkim dobra zabawa.

Korzyści płynące z gry na wiolonczeli:

 • zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała,
 • poprawa koordynacji ruchowej,
 • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • uczy skupienia, dyscypliny i systematyczności,
 • poprawia pamięć, ułatwia naukę,
 • zwiększenie motywacji do nauki i osiągnięć ponadobowiązkowych,
 • przyzwyczaja do wystąpień publicznych, daje wiarę w siebie.