Dzieci

“Wychowanie przez muzykę jest najznakomitsze, bowiem rytm i harmonia najgłębiej wnikają w duszę wzbudzając wykształcenie w niej odwagi i przyzwoitości. Wykształcenie muzyczne uchodzi za środek wychowawczy potężniejszy od innych”  (Sokrates)

Faktem potwierdzonym naukowo jest to, iż nauka muzyki wspaniale wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, ale również zmniejsza poziom agresji u młodych ludzi, pomaga rozwiązywać wiele problemów wychowawczych i uczy dyscypliny. Aby jednak mogła spełnić te funkcje, każde dziecko – niezależnie od poziomu predyspozycji – powinno rozpocząć naukę już na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Jako myśl przewodnią towarzyszącą temu procesowi wybraliśmy dwie, naszym zdaniem najbardziej istotne rzeczy: kreatywność i radość.

Dołożyliśmy wszelkich starań by nauka w naszej szkole była dla dzieci przede wszystkim wielką frajdą, by poprzez muzykowanie zachęcić je do twórczej pracy.

  • Grając w zespole muzycznym, śpiewając w chórze dzieci uczą się komunikatywności, współpracy w grupie – jakże bowiem moglibyśmy cieszyć się muzyką, gdyby orkiestra nie była tak doskonale “zgrana”?
  • Biorąc udział w koncertach nabywają pewności siebie oraz umiejętności swobodnego wypowiadania się publicznie, a dla dzieci koncert staje się synonimem kontaktu ze sztuką.
  • A języki obce? Muzyka sama w sobie stanowi swego rodzaju “uniwersalny język”. Uwrażliwia na intonację, rozwija umiejętność słyszenia. Poznanie zasad muzyki uczy logicznego myślenia i pomaga w przyswojeniu zasad gramatyki.
  • Ucząc się gry na instrumencie, wykonując muzykę dziecko uczy się dyscypliny, samodzielności, ćwiczy pamięć i koncentrację. Nagroda za włożony wysiłek jest ogromna – satysfakcja i radość z muzyki.
  • Tworzenie, a także słuchanie muzyki uwrażliwia, pozwala na wyrażenie swoich uczuć, takich, dla których nie znajdujemy słów, dzięki niej uczymy się też rozumieć uczucia innych ludzi, zwiększamy swoją emocjonalną inteligencję, ćwiczymy wyobraźnię.