JOANNA BARTOSIAK
Sekcja fortepianu

Muzyka towarzyszyła Joannie od najmłodszych lat. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat, a mając 12 lat, wzięła udział w międzynarodowym konkursie pianistycznym.

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu w Wieluniu oraz Szkołę Muzyczną II stopnia imienia H. Wieniawskiego w Łodzi. Ukończyła także szkołę aktywności twórczej w Wieluniu z zakresu zajęć teatralnych, umuzykalniających oraz tanecznych.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami w rożnym stopniu niepełnosprawności.

Joanna ciągle stara się podnosić swoje kwalifikacje i obecnie jest w trakcie zdobywania Music Degree na Open University w Milton Keynes.

Jest również założycielką zespołu muzycznego The Summer House z którym zapewniają występy dla polonii w Wielkiej Brytanii.