Wiolonczela

Zajęcia w sekcji wiolonczeli odbywają się raz w tygodniu, w małych grupach i trwają 60 min.

Koszt zajęć – £25


Kontakt – wiolonczela@psmlondyn.com

CZEGO UCZYMY?

Proponujemy lekcje obejmujące:

 • podstawy teoretyczne zawierające zagadnienia rytmu, budowy i wartości nut, tonacji itp,
 • technikę gry na instrumencie,
 • ćwiczenia techniczne ułatwiające swobodną oraz precyzyjną pracę lewej i prawej ręki a także ich koordynację,
 • podstawy pracy z instrumentem (właściwa pozycja ciała oraz odpowiednie ułożenie fletu, budowa oraz strojenie instrumentu, ogólne zasady wydobycia dźwięku, itp.),
 • naukę kreatywnego akompaniowania z opracowywaniem własnych podziałów oraz przebiegów funkcyjnych.

Dlaczego warto wybrać wiolonczele ?

Korzyści płynące z gry na wiolonczeli:

 • wyrobienie prawidłowej techniki oddechu,
 • zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała,
 • poprawa koordynacji ruchowej,
 • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • uczy skupienia, dyscypliny i systematyczności,
 • poprawia pamięć, ułatwia naukę,
 • zwiększenie motywacji do nauki i osiągnięć ponadobowiązkowych,
 • przyzwyczaja do wystąpień publicznych, daje wiarę w siebie.